Proclaimer

Streetlife B.V.
Herengracht 36
2312 LD LEIDEN
Nederland

Contact:
Tel.: +31 (0) 71 333 33 33
E-mail: streetlife@streetlife.nl

Directie:
Directeur: Dhr. Peter Krouwel 

Registerinschrijving:
Inschrijving in het handelsregister
KvK 28.073.827  

Website inhoud
De inhoud van de Streetlife pagina's is met grote zorgvuldigheid samengesteld en er wordt uiterste best gedaan om foutloze en actuele informatie te publiceren. Helaas kunnen er altijd fouten optreden en indien dit het geval is biedt Streetlife bij voorbaat hun excuses aan voor het ongemak. Streetlife accepteert echter geen aansprakelijk voor onjuistheden en incomplete informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit het gebruik van de gepubliceerde informatie. Wanneer er fouten bekend zijn, zal Streetlife de betreffende foutieve inhoud zo spoedig mogelijk aanpassen of verwijderen. Streetlife houdt zich het recht voor om dimensies, specificaties en prijzen te modificeren. Dimensies zijn weergegeven in afgeronde en benaderde cm’s en inches. Wanneer de exacte dimensie belangrijk is voor een project, raden wij u aan hierover contact met Streetlife op te nemen. 
Door de variatie in fotografie, resoluties en beeldschermen kunnen de afgebeelde foto’s en beelden in nuance afwijken van de werkelijkheid.

Aansprakelijkheid voor links
De Streetlife website bevat links naar externe websites van derden; op de inhoud daarvan hebben wij geen enkele invloed. Daarom kunnen wij voor deze vreemde inhoud ook geen aansprakelijkheid accepteren. Voor de inhoud van de doorgelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk.

Auteursrecht
De door Streetlife opgestelde inhoud, foto’s en ontwerpen op deze website zijn beschermd door het internationaal auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en ieder soort gebruik van elementen van deze website is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Streetlife nodig. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn niet toegestaan voor commercieel en oneigenlijk gebruik.

Modelrechten
De door Streetlife gepresenteerde producten zijn naast auteursrechten in alle gevallen beschermd door modellen depots en patenten. Kopiëren en namaken van de producten of met intentie soortgelijke producten commercieel op de markt te brengen wordt sterk afgeraden. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet leidt Streetlife schade en zal Streetlife juridisch optreden tegen de kopiërende partij.